فراخوان مقاله

به نام خدا

فراخوان پذیرش مقاله به نشریه علمی

«مطالعات میان­ رشته­ ای قرآن و حدیث»

مجله علمی «مطالعات میان ­رشته ­ای قرآن و حدیث» به دو زبان عربی و انگلیسی» وابسته به بخش آموزش زبان دانشگاه امام صادق (علیه السلام) آماده پذیرش مقالات علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرانقدر، در حوزه مطالعات میان رشته­ای علوم انسانی و قرآن و حدیث (فقط به زبان عربی یا انگلیسی) است.

اهداف نشریه:

1.    گام برداشتن در راستای اعتلای حوزه مطالعات میان­رشته­ای

2.    معرفی پژوهش­های حوزه میان­رشته­ای به دیگر ملت­های غیر فارسی زبان

3.    مهیا شدن بستری برای انتشار پژوهش­های میان­رشته­ای علوم انسانی و علوم اسلامی خصوصا قرآن و حدیث

محورهای تخصصی نشریه:

1.    مطالعات زبان، فرهنگ و ارتباطات در قرآن و حديث؛

2.    مطالعات مديريت در قرآن و حديث؛

3.    مطالعات علوم اقتصادي در قرآن و حديث؛

4.    مطالعات علوم تربیتي و روان شناسي در قرآن و حديث؛

5.    مطالعات علوم سیاسي در قرآن و حديث؛

6.    مطالعات حقوق در قرآن و حديث؛

7.    مطالعات میان‌رشته‌ای دیگر حوزه ­های علوم انسانی در ارتباط با قرآن و حدیث.

مشخصات نشریه:

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

عنوان نشریه:

عربی

انگلیسی

الدراسات البینیة فی القرآن و الحدیث

Interdisciplinary Studies of Quran & Hadith

آدرس اینترنتی نشریه:

https://isqh.isu.ac.ir/